Công ty TNHH nghệ thuật cảnh quan Hoàng Hải

    Địa chỉ: Ngã tư cầu Ông Bố – Bình Hòa – Thuận An – Bình Dương.
    Điện thoại: 0973563068